top of page
BowTie Course menu

(Online)
BowTie
Training Menu

BowTie trainingen
(Online en klassikaal)

Icoon voor BowTie-trainingen

Klik op een training voor meer informatie:

BTAW: BowTie Introductie

Deze module is bedoeld voor leiders en andere sleutelfiguren die geen deel uitmaken van het risicoanalyseteam, maar wel een rol spelen bij het beheersen van risico's in de dagelijkse bedrijfsvoering.. Lees verder >>

BTPT: BowTie Practitioner (Basis)

Dit programma behandelt de basisprincipes van risicobeheer, de BowTie-methode en de toepassing van BowTie in de praktijk.. Lees verder >>

BTFT: BowTie Facilitator (Uitgebreid)

Deze 3-daagse training is gelijk aan 2-daagse training BTPT. De extra dag is gericht op het klaarstomen van de deelnemers zodat zij zelfstandig het volledige proces van BowTie-analyse kunnen faciliteren. Lees verder >>

BTSW: BowTie Software Training (BowTieXP)

Het programma richt zich volledig op de toepassing van BowTie met behulp van de BowTieXP software.. Lees verder >>

BTRF: BowTie Opfrisser

Na een korte opfrissing van de theorie zullen de deelnemers, onder professionele begeleiding, voornamelijk oefenen op basis van eigen ingebrachte casuïstiek. Lees verder >>

BTMC: BowTie Master Class

Onze Master class is voor ervaren BowTie facilitators en biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van BowTie en ervaringen en uitdagingen te delen met andere BowTie-professionals. Lees verder >>

BTCS: Post-Training Coaching & Ondersteuning

Onze post-training ondersteuning is gericht op het coachen van getrainde afgevaardigden tijdens hun eerste ervaringen in de praktijk. Coaching kan zowel op individueel niveau als op groepsniveau plaatsvinden. Lees verder >>

Wij bieden ook online BowTie trainingen in een interactieve virtuele leeromgeving!

BowTie training course provided by Geniozz
Bowtie in a nutshell geniozz.com

BowTie

in een notendop

De BowTie-methode is een instrument voor het doen van risico inventarisatie en -beoordeling. Het kan worden gebruikt om specifieke risicoscenario's te analyseren. De uitkomst van een BowTie-analyse is een diagram dat de vorm heeft van een vlinderdas.

Een BowTie-diagram laat twee dingen zien:

  • Het geeft een visueel beeld van mogelijke risicoscenario's die een procesverstoring kunnen veroorzaken, met de mogelijke nadelige gevolgen.

  • Het laat zien welke maatregelen nodig zijn om de geïdentificeerde scenario's te beheersen.

BowTie richt zich ook op de (escalatie-)factoren die een negatief effect kunnen hebben op de effectiviteit van deze beheersmaatregelen, en hoe deze factoren kunnen worden beheerst. Visueel wordt inzichtelijk gemaakt hoe de relatie tussen escalatiefactoren en beheersmaatregelen van invloed zijn op de mate van procesbeheersing in uw dagelijkse operatie. Geïdentificeerde beheersmaatregelen worden in de BowTie gekoppeld aan verantwoordelijke personen en activiteiten die nodig zijn om de controles effectief te houden.

Kortom, een BowTie-diagram laat zien hoe risico's moeten worden beheer(s)d. De visuele presentatie van het diagram is gemakkelijk te begrijpen, op alle niveaus in de organisatie. Iedereen kan zien welke rol hij heeft bij het beheersen van de risico's.

Example of a BowTie diagram
BowTie in a nutshell
Outlines

Training Programma's

bottom of page