top of page
Slide-Airport.jpg

24/7 Incidentonderzoek
en -analyse

Gestructureerd en methodisch incidentonderzoek

Wij weten dat ondanks grote inspanningen van organisaties om verstoringen in het bedrijfsproces te voorkomen, er toch incidenten kunnen gebeuren. In het geval van een incident kan iemand gewond zijn geraakt of kan er schade zijn ontstaan aan materieel of milieu. Maar ook in gevallen waarbij er geen sprake is van schade of letsel spreken we van (bijna-)incidenten, ook wel ‘near-misses’ genoemd.

In beide gevallen (wel of geen gevolgen) werd het gewenste bedrijfsproces niet voldoende beheerst. Het is dan ook waardevol om onderzoek te doen om vast te kunnen stellen wat er is gebeurd, hoe het kon gebeuren en wat er voor nodig is om de risico’s van het bedrijfsproces (beter) te beheersen waardoor soortgelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.


Geniozz helpt u, door het doen van methodisch onderzoek, inzicht te krijgen in diepgewortelde weeffouten in uw bedrijfsvoering, welke ten grondslag liggen aan het voorgevallen incident. Op basis van de onderzoeksbevindingen wordt in nauwe samenwerking met betrokkenen uit uw organisatie vastgesteld wat de te treffen verbetermaatregelen zouden moeten zijn.

Onze incident onderzoekers zijn
wereldwijd inzetbaar

Onze dienstverlening is erop gericht om een ervaren geaccrediteerd onderzoeker binnen een zeer kort tijdsbestek, waar ook ter wereld, in te zetten. Onze onderzoeker helpt u niet alleen om de afkadering van het onderzoek te bepalen, maar ook bij het kiezen van de leden van het onderzoeksteam, de taken die moeten worden uitgevoerd of de mensen die moeten worden geïnterviewd.


De onderzoeker zal het team begeleiden bij de totstandkoming van een gedetailleerde analyse van de resultaten, waardoor de onderliggende oorzaken van een incident geïdentificeerd kunnen worden. Het uiteindelijke resultaat is een onderzoeksrapport met daarin een samenvatting voor het management, een beschrijving van het incident, een toelichting op het gebruikte analyse-instrument, een gedetailleerde analyse van het incident, onderliggende oorzaken, waarnemingen en conclusies (indien met het team overeengekomen: bepaalde aanbevelingen).

Wij voegen op maat expertise toe aan uw team, u bepaalt!

Op basis van uw voorkeur wordt de rol van onze onderzoeker in het team bepaald. Op die manier wordt de competentie van onze onderzoeker toegevoegd aan de bestaande competenties binnen uw organisatie. Hebt u bijvoorbeeld alleen een deskundige nodig om een Tripod Beta analyse-sessie uit te voeren of om een bestaand onderzoeksrapport te beoordelen, dan kan onze onderzoeker voor alleen die taak ingezet worden.

 • Hoofdonderzoeker / Onderzoeksleider
  leidt het onderzoeksproces en rapporteert aan de opdrachtgever.

   

 • Onderzoeker / Teamlid
  neemt deel aan het onderzoeksteam als extern (objectief) specialist.

   

 • Facilitator
  faciliteert een of meerdere werkgroep sessies, bijvoorbeeld Tripod Beta analyse sessie(s), aanbevelingen sessie of overdracht sessie.

   

 • Peer review
  past het vier-ogen principe toe op de incidentanalyse en het onderzoeksrapport om zo de kwaliteit daarvan te borgen.

   

 • Analist
  verricht een meta-analyse op meerdere in het verleden uitgevoerde incidentonderzoeken.

Heeft u direct een professionele (hoofd)onderzoeker nodig of wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

All-round, geaccrediteerde en ervaren professionals
From incident to learning geniozz.com

Van incident
naar leren

Raamwerk overeenkomst

Geen afname verplichting!

Incidenten gebeuren altijd onverwacht. Afhankelijk van de ernst van de bedrijfsverstoring en het potentieel om ervan te kunnen leren, zal elk incident op specifieke wijze worden opgevolgd en onderzocht.

In sommige gevallen kan dat betekenen dat u het incidentonderzoek in z'n geheel wenst uit te besteden aan een extern specialist, zoals Geniozz. In andere gevallen wilt u wellicht alleen een eravren specialist aan het onderzoeksteam toevoegen of wellicht bent u op zoek naar een specialist voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole / peer review op uw incidentanalyse en/of onderzoeksrapport.

Om flexibele ondersteuning mogelijk te maken, kunt u een raamovereenkomst afsluiten met Geniozz. Op deze manier kunnen onze professionele incidentonderzoekers, op basis van onderling overeengekomen voorwaarden, snel en effectief op afroep ingezet worden in het geval van een incident.

Wilt u weten wat een raamovereenkomst voor uw organisatie kan betekenen?

Een ervaren incidentonderzoeker wereldwijd beschikbaar

Alle onderzoekers zijn geaccrediteerd en hebben ruime internationale ervaring als hoofdonderzoeker in verschillende organisaties, industrieën en culturen, zoals:

Energiesector | Wind- en zonne-energie parken | Gezondheidszorg | Maritiem | Bagger industrie | Luchtvaart | Nucleaire industrie | Procesindustrie | Transport en infrastructuur (weg, spoor, water) | Voeding en voedingstoffen | Bouw | Mijnbouw (vaste stoffen) | Olie en gas (up / downstream & on / offshore)

Analyse Methoden

Wij faciliteren incidentonderzoek en -analyse op basis van de volgende methoden::

 • Tripod Beta
   

 • FRAM  (Functional Resonance Analysis Method)
   

 • BFA  (Barrier Failure Analysis)
   

 • RCA (Root Cause Analysis)
   

 • TOPSET
   

 • STEP (Sequentially Timed and Events Plotting)
   

 • SIM (Simple Incident analysis Method)
   

 • BSCAT (Barrier-based Systematic Cause Analysis Technique)
   

 • TapRoot

Tripod Beta is onze voorkeursmethode. Onze onderzoekers zijn Gold Tripod Beta-specialisten. De meeste zijn ook geaccrediteerd Tripod Beta Trainer en/of Assessor.

Voor potentiële risicoanalyses gebruiken we de BowTie-methode. Net als Tripod Beta en BFA is BowTie een op barrières gebaseerde analysemethode.

Klik hier om meer te lezen over Tripod Beta
bottom of page