top of page
Incident Management Support

Incident
Management   Consultancy

Hoe leert uw organisatie
van incidenten?

 • Hoe ervaart u het leren van incidenten binnen uw organisatie?
   
 • Bent u tevreden over de manier waarop incidentonderzoeken worden uitgevoerd?
   
 • Wat kunt u zeggen van de kwaliteit van analyses en conclusies?
   
 • Worden de geleerde lessen organisatie-breed gedeeld?
   
 • Worden de voorgestelde verbeteracties altijd geïmplementeerd?
   
 • Leiden de beheersmaatregelen ook altijd tot verbetering van uw bedrijfsprocessen?
   
 • Hoe wordt de effectiviteit van deze beheersmaatregelen getoetst?

Optimalisatie van uw
Incident Management (IM) systeem en processen

De meeste organisaties hanteren een systematische benadering voor het doen van incidentonderzoek. In de praktijk blijkt het vaak niet eenvoudig om daar optimaal rendement uit te halen. Hierdoor blijft de kwaliteit van de onderzoeksresultaten en verbetermaatregelen vaak achter. In de praktijk wordt als gevolg daarvan nog te vaak onvoldoende geleerd van incidenten.

​Learning from incidents ... easier said ​than done (?)

Leren van incidenten
vereist teamwerk
op alle vlakken

Incident Management Wegwijzer

Geniozz kan u helpen om 'het leren van incidenten' binnen uw organisatie te optimaliseren. Voor dat doel hebben we de Incident Management (IM) Roadmap ontwikkeld. Deze wegwijzer biedt praktische richtlijnen om uw Incident Managementsysteem en -processen in de praktijk optimaal in te richten en te gebruiken.

Incident Management Roadmap
bottom of page